Litchi Bay สถานที่พักผ่อน หลังคุยธุรกิจที่กวางเจา

คลองลิ้นจี่ (Lychee Bay หรือ Litchi Bay)

ภาพจาก : iStockPhoto

คลองลิ้นจี่เป็นที่เที่ยวกวางเจาน่าเยือนอีกแห่ง เป็นย่านเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ริมคลองเล็กๆ สองฝั่งคลองมีทั้งร้านขายอาหาร ขายขนม และขายของที่ระลึกโบราณ แถมวิวยังสวยมาก ยิ่งถ้าหากมาในช่วงกลางคืนจะได้เห็นโคมไฟสีแดงส่องสว่างสะท้อนลงแม่น้ำน่าชม นอกจากนี้ยังมีอาคารแบบโบราณตามสไตล์บ้านเรือนคนรวยสมัยก่อน ปัจจุบันบ้านบางหลังก็ยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆ หากใครอยากลองชมตลอดเส้นทางแต่เดินไม่ไหว ที่นี่ก็มีเรือพร้อมไกด์ผู้บรรยายให้บริการในราคา CNY 100 ต่อคน ให้เพื่อนๆ ได้เข้าถึงบรรยากาศสุดๆ ไปเลย

เหมาะสำหรับคนที่มางานกวางเจาแฟร์แล้วอยากหาสถานที่พักผ่อน หลังจากคุยเรื่องธุรกิจเสร็จ สถานที่แห่งนี้ จะคลายความเครียดให้คุณได้เป็นอย่างดี