เดือน: มิถุนายน 2017

เกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก

เกาะมาดากัสการ์เป็นเกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก รองจาก กรีนแลนด์(Greenland) นิวกินี(Newgini) และบอร์เนียว(Borneo) Continue reading “เกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก” »

error: Content is protected !!