หลงรักฮ่องกง หมู่บ้านชาวประมงไท่โอ

ถ้าคุณอยากเปิดหูเปิดตา นอกจากในเมืองฮ่องกงที่มีแสงสีเสียง ตึกห้างต่างๆแล้ว ฮ่องกงยังมี “หมู่บ้านชาวมงไท่โอ” ไท่โอเป็นที่อยู่ของชาวตังกา ซึ่งเป็นชุมชนชาวประมงที่สร้างบ้านบนไม้ค้ำเหนือที่ราบลุ่มน้ำขึ้นถึงของเกาะลันเตามาหลายต่อหลายรุ่นแล้ว เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โครงสร้างที่น่าสนใจนี้มีการเชื่อมต่อถึงกันหมด ทำให้ละแวกนี้เกิดเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนผืนน้ำจริงๆ เป็นโลกที่มีเสน่ห์น่าค้นหาถือเป็นสวรรค์สำหรับช่างภาพเลยทีเดียว สะพานชักมือที่สร้างขึ้นใหม่ใช้เป็นทางข้ามคลองแคบๆ แบ่งเมืองนี้ออกเป็นสองส่วน โดยสะพานนี้สร้างแทนสะพานข้ามฟากโดยใช้เชือกแบบโบราณอันเดิมที่ใช้งานมากว่า 85 ปีแล้ว นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีการจำหน่ายอาหาร ของฝากต่างๆ ให้คุณติดไม้ติดมือกลับไปด้วย ใครมาฮ่องกงลองแวะมาหมู่บ้านชาวประมงไท่โอนะคะ รับรองไม่ผิดหวัง ได้ทั้งรูปได้ทั้งของฝาก