ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Information Center 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ โดยเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของนักท่องเที่ยว อันได้แก่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ Tourism Authority of Thailand

หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด 2 จุด

  • โถงผู้โดยสารขาเข้า ขั้น 2 บริเวณประตู 3 โทร. 02-134-0040
  • โถงผู้โดยสารขาเข้า ขั้น 2 บริเวณประตู 10 โทร. 02-134-0041

TAT Call Center: 1672

ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Service Center

          ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารหลงทาง บาดเจ็บ เยี่ยวยาฟื้นฟูจิตใจ ครอบคลุมไปถึงการถูกหลอกลวง โดยจะให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณชั้น 1 ประตู 3 โทร.021-344-077

ตำรวจท่องเที่ยว หรือ Tourist Police

ให้บริการนักท่องเที่ยว ในกรณีเอกสารสำคัญสูญหาย อาทิ พาสปอร์ต และ เอกสารที่ใช้ในการเดินทางอื่นๆ โดยผู้โดยสารสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณชั้น 2 ประตู 3 โทร. 02-132-1155  หรือ ติดต่อฉุกเฉินโทร. 1155

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับเอกสารแนะนำ การท่องเที่ยว ได้ที่เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยวของ TAT Contact Center 4 แห่ง ได้แก่

  • เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยว ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เวลาทำการ 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2199, 2100 โทรสาร 0 2253 7440
  • เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก (ติดเวทีมวยราชดำเนิน) เวลาทำการ 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน โทร. 0 2283 1556 โทรสาร 0 2356 0720
  • เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 3 เปิดให้บริการ 24 ชม. โทร. 0 2134 0040
  • เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 10 เปิดให้บริการ 24 ชม. โทร. 0 2134 0041

สายด่วน / เบอร์โทรศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ทั่วประเทศ
โทร. 1133
————————————–
ตำรวจทางหลวง
โทร. 1193
————————————–
ตำรวจท่องเที่ยว
โทร. 1155
————————————–
กรมอุตุนิยมวิทยา
โทร. 1182
————————————–
สถานีวิทยุ จส.100
โทร. 1137
————————————–
สถานีวิทยุ สวพ.91
โทร.1644
————————————–
ร่วมด้วยช่วยกัน
โทร.1677
————————————–
การรถไฟแห่งประเทศไทย
โทร. 1690
————————————–
เส้นทางเดินรถเมล์ ( ขสมก. )
โทร. 184
————————————–
สอบถามเวลา
โทร. 183
————————————–
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 1166
————————————–
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน ( สอบถามเส้นทาง )
โทร. 1543
————————————–
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
โทร. 1644

ศูนย์บริการแท็กซี่มิเตอร์
สหกรณ์แท็กซี่สยาม – โทร. 1661
แท็กซี่ยูคอม – โทร. 1681